Naturens dag i Middelfart Kommune

Formålet med projektet er at gøre mere for gruppen af mennesker med funktionsnedsættelse (fysisk, psykisk) på Naturens Dag.

På Naturens Dag 2011 vil der blive arbejdet for at:

- Målrette information til denne målgruppe

- Øge tilgængeligheden til den enkelte aktivitet for målgruppen

- Facilitere et samarbejde mellem handicaporganisationer/patientforeninger og andre klubber og foreninger om aktiviteter, der er særligt rettet mod målgruppen

- I åbningsarrangementer for Naturens Dag at sætte fokus på målgruppen.

Se mere om Naturens Dag i Middelfart her

Ole Malling

Ansøger for projektet: Middelfart Kommune

Kontaktperson: Vibeke Nørby

Tidsperiode: Naturens Dag afholdes d. 11 september 2011. Projektet afsluttes senest 31. december 2011.

Deltagere i partnerskabet:

- Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling

- Friluftsrådets lokale kreds

- Mogens K. Hansen (bla. Formand for kajakklubben Strømmen, medlem af Handicaprådet og medlem af styregruppen)

- Vends Motorik- og naturskole

- Middelfart Kommune

Projektets samlede udgifter: 186.500 kr

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 90.000 kr

Frivillige arbejdstimer: 300