Naturens dag i Middelfart Kommune

Formålet med projektet er at gøre mere for gruppen af mennesker med funktionsnedsættelse (fysisk, psykisk) på Naturens Dag.

På Naturens Dag 2011 vil der blive arbejdet for at:

  • Målrette information til denne målgruppe.
  • Øge tilgængeligheden til den enkelte aktivitet for målgruppen.
  • Facilitere et samarbejde mellem handicaporganisationer/patientforeninger og andre klubber og foreninger om aktiviteter, der er særligt rettet mod målgruppen.
  • I åbningsarrangementer for Naturens Dag at sætte fokus på målgruppen.

Billede fra Naturens Dag 2011

Foto: Vibeke Nørby

 

Ansøger for projektet: Middelfart Kommune

Kontaktperson: Vibeke Nørby

Tidsperiode: Naturens Dag blev afholdt d. 11 september 2011. Projektet blev endeligt afsluttet d. 31. december 2011.

Deltagere i partnerskabet:

  • Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling
  • Friluftsrådets lokale kreds
  • Mogens K. Hansen (bl.a. Formand for kajakklubben Strømmen, medlem af Handicaprådet og medlem af styregruppen)
  • Vends Motorik- og naturskole
  • Middelfart Kommune

Projektets samlede udgifter: 163.872 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 90.000 kr.

Frivillige arbejdstimer: 579