Vordingborg Kommune - Naturens Spisekammer - altid i lommen

Vordingborg Kommunes Sundhedssekretariat ønsker ved nærværende pilotprojekt at øge tilgængelighed og viden om konkrete naturoplevelser i Vordingborg Kommune på tværs af sociale skel. Det sker gennem et pilotprojekt, der har naturens madkammer som omdrejningspunkt.

Projektet vil via digitale kort, GPS lokalisering og QR-koder udbrede kendskabet til naturens spiselige planter, frugter, bær, nødder og svampe, der findes i lokalområdet Stege/Udby Skov på Møn. Området er statsskov og frit tilgængeligt for alle, og dele af området er også for folk med funktionsnedsættelser, fx kørestolsbrugere.

Projektet er optimeret til borgere med smartphones, tablets etc. og GPS. Med denne indskannes QR-kode fra enten lokalaviser, internettet, informationsmaterialer eller strategisk placerede QR-pæle i skoven, hvorefter man via digitalt kort, billede og tekst bliver guidet frem til spiselige planter osv.

UPDATE: Projektet er afsluttet. Der er stor begejstring for den nye lokale naturviden om spiselige planter, og der er registreret over 60 spiselige planter i Stege/Udby Skov. Nedenfor ses et billede af et kort over registrerede spiselige planter i skoven.

Foto: Torsten Sølund

 

Ansøger for projektet: Vordingborg Kommune

Kontaktperson: Susanne Rosenild

Tidsperiode: Projektet blev afsluttet i marts 2015

Deltagere i partnerskabet:

  • Frivillige borgere fra lokalsamfundet
  • Lokal diabetesforening
  • Lokal Hjerteforening
  • Vordingborg Kommune

Projektets samlede udgifter: 66.290 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 24.800 kr.

Frivillige arbejdstimer: 90

 

Læs mere
Vordingborg Kommune: Naturens spisekammer - lige i lommen