Håre Mose og Brende Ådal - bedre adgang og natur

Her skabes et nyt stisystem på 1,8 km gennem Håre Mose og Brende Ådal og der skabes forbindelse til et eksisterende stiforløb.

Projektet bygger på et mangeårigt projekt med naturpleje, pleje af fortidsminder og offentlig adgang i Brende Ådal. Naturen forbedres ved:

  • rydning af uønsket træopvækst
  • hævning af vandstanden i Håre Mose
  • etablering af græsningsskov og tynding af skoven på den vældprægede ådalsskrænt ned mod Brende Ådal

Ejeren lægger jord ud til projektet, og sørger for tynding af skoven. Danmarks Naturfredningsforening vil efterfølgende arrangere ture med formidling af områdets unikke natur og kulturhistorie.

Fotograf Ole Malling

Fakta om projektet

Tidsperiode

2007 - 2008

Projekt titel

Naturforbedringer ved Håre Mose og Brende Ådal

Ansøger for projektet

Middelfart Kommune

Kontaktperson

Jens Aamand Kristensen

Deltagere i partnerskabet

Middelfart Kommune, lodsejere og Danmarks Naturfredningsforening

Projektets samlede udgifter

698.200 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber

349.100 kr.

Medfinansiering fra Tips- og Lottomidlerne, Friluftsrådet

40.800 kr.

Frivillige arbejdstimer

130 timer