Videbæk - naturformidling

Projektet omhandler etablering af anlæg til ophold og uddannelse indenfor naturformidling. Projektet består af en række opholds- og uddannelsessteder, der er beskyttet med læhegn og belagt med grus. Pladserne skal forbindes med et stisystem og en adgangsvej med indbygget bålplads. Derudover etableres en træbro over bækken, hvor der også anlægges stier. Projektet vil give nye muligheder for naturoplevelser og uddannelsesmuligheder.

UPDATE: Projektet er afsluttet, og der er nu offentlig adgang til anlæg og stisystem, som er et godt tilbud til borgere, skoler, børnehaver og gæster til byen.

Træskulptur som kan ses langs stisystem

 

Ansøger for projektet: Videbæk Borgerforening

Kontaktperson: Anita Lind

Tidsperiode: Projektet blev afsluttet i januar 2015

Deltager i partnerskabet:

  • Videbæk Borgerforening
  • Videbæk Skole
  • Børnehaven Solstrålen 

Projektets samlede udgifter: 198.810 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 65.000 kr.

Medfinansiering ansøgt hos Tips- og Lottomidlerne, Friluftsrådet: 90.000 kr. 

Frivillige arbejdstimer: 650