Videbæk - naturformidling

Projektet omhandler etablering af anlæg til ophold og uddannelse indenfor naturformidling. Projektet består af en række opholds- og uddannelsessteder, der er beskyttet med læhegn og belagt med grus. Pladserne skal forbindes med stisystem og en adgangsvej med indbygget bålplads.  Derudover etableres en træbro over bækken, hvor der også anlægges stier. Projektet vil give nye muligheder for naturoplevelser og uddannelsesmuligheder.

Ansøger for projektet: Videbæk Borgerforening

Kontaktperson: Anita Lind

Tidsperiode: projektet forventes afsluttet senest 15. august 2015

Deltager i partnerskabet:

  • Videbæk Borgerforening
  • Videbæk Skole
  • Børnehaven Solstrålen 

Projektets samlede udgifter: 255.000 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 65.000 kr.

Medfinansiering ansøgt hos Tips- og Lottomidlerne, Friluftsrådet: 90.000 kr. 

Frivillige arbejdstimer: 500