Præstesø - naturformidling

Projektet omhandler placering af 6 informationsstandere i Præstesøfredningen. Området består af lysåben natur med spredt kratbeplantning og enkeltstående træer. Informationsstanderne placeres i tilknytning til allerede etableret stiforløb i projektområdet. Information på informationsstanderne vil handle om forskellige temaer, bl.a. landskabet, dyre- og planteliv, naturpleje og kortoversigt med ruter, samt en historisk fortælling. Projektets formål er at forøge naturoplevelserne for offentligheden og skabe opmærksomhed omkring de naturværdier, der findes i det fredede område.

colourbox

Kommune : Furesø

Ansøger : Furesø Kommune

Tilskud bevilliget: 143.691

Projekt afsluttes senest: 19. jan 2012