Storebjerg - naturformidling

Projektet omhandler placering af en informationsstander i Storebjergfredningen. Området består af lysåben natur, ellesump, løvskov og hængesæk. Informationsstanderen placeres i tilknytning til allerede etableret stiforløb i projektområdet. Information på informationsstanderen vil handle om landskabsdannelse, dyre- og planteliv, naturpleje og kortoversigt med ruter.

Der opstilles en informationsstander med henblik på at forøge naturoplevelserne for offentligheden og skabe opmærksomhed omkring de naturværdier, der findes i det fredede område.

colourbox

Kommune: Furesø

Ansøger: Furesø Kommune

Tilskud: 25.892 kr

Projektet afsluttes senest: 19. Jan 2012