Karen Mariesvej - naturgenopretning

Formålet er på sigt at opnå en større biodiversitet. Naturgenopretningsprojektet vil rydde gråpil i den beskyttede mose og kæret, samt rydde nåletræer, fortrinsvis sitkagran, samt gyvel og hybenrose, for at bevare den naturbeskyttede klithede.

Derudover etableres et Naturrum som et plateau anlagt på pæle med trærafter og udsigt i niveau med kæret og mosen, samt med borde-bænkesæt og formidling af områdets natur. 

Ansøger for projektet: Danmarks Naturfredningsforening

Kontaktperson: Søren Rosenberg

Tidsperiode: projektet forventes afsluttet senest 1. april 2015

Deltager i partnerskabet:

  • Danmarks Naturfredningsforening Jammerbugt
  • Styregruppen Karen Mariesvej
  • Jammerbugt Kommune

Projektets samlede udgifter: 237.187 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 118.187 kr.

Medfinansiering ansøgt hos Tips- og Lottomidlerne, Friluftsrådet: 25.000 kr.

Frivillige arbejdstimer: 170