Karen Mariesvej - naturgenopretning

Formålet er på sigt at opnå en større biodiversitet. Naturgenopretningsprojektet vil rydde gråpil i den beskyttede mose og kæret, samt rydde nåletræer, fortrinsvis sitkagran, samt gyvel og hybenrose, for at bevare den naturbeskyttede klithede.

Derudover etableres et Naturrum som et plateau anlagt på pæle med trærafter og udsigt i niveau med kæret og mosen, samt med borde-bænkesæt og formidling af områdets natur. 

UPDATE: Projektet er færdigt og med stor succes. Kort tid efter rydningen af den ellers totalt dominerende gråpil blev der af biologer og botanikere fra Danmarks Naturfredningsforening registreret mere end 52 forskellige plantearter. Nedenfor ses et billede af et nyetableret borde-bænkesæt samt nyt formidlingsskilt.

  

Ansøger for projektet: Danmarks Naturfredningsforening

Kontaktperson: Søren Rosenberg

Tidsperiode: Projektet blev afsluttet i november 2015

Deltager i partnerskabet:

  • Danmarks Naturfredningsforening Jammerbugt
  • Styregruppen Karen Mariesvej
  • Jammerbugt Kommune

Projektets samlede udgifter: 188.981 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 94.490 kr.

Medfinansiering ansøgt hos Tips- og Lottomidlerne, Friluftsrådet: 25.000 kr.

Frivillige arbejdstimer: 595