Naturkræfter

Naturkræfter er et anderledes rehabiliteringsforløb for mænd med kræft, som ellers er en gruppe, der er svær at rekruttere til andre rehabiliteringstilbud. Projektet er et forløb over 12 uger, hvor kræftramte mænd kommer to gange om ugen til et rehabiliteringstilbud i skoven, og derigennem får både fysisk træning, netværk og øvrige sideeffekter, såsom sanseindtryk, dyre- og naturoplevelser, der kommer af at opholde sig i naturen. Naturnære aktiviteter bruges som løftestang for øget sundhed og livskvalitet. Naturen som læringsrum og ramme skaber et solidt fundament for de deltagende borgeres øgede sundhed, stabilitet i hverdagen, samt tiltro til egne evner, formåen og selvværd.

 

Foreløbig resultat:

 Projektet er fundet så succesfuldt at det er fortsat som et tilbud til kræftramte i kommunen. Projektet kører således videre så længe midler kan skabes.

Som daglig ”leder” har Silkeborg kommune ansat fysioterapeut Morten Bach Larsen. 

De har base ved Naturstyrelsens maskinhus ved Sønder Ringvej, hvor der er mulighed for bål, motion og toilet.

Naturstyrelsen står for at finde passende arbejdsopgaver i skovene til holdet. Typisk har opgaverne været rydning af uønsket trævækst, opgaver som ellers ikke ville blive løst, men som nu udføres på bedste måde.  

Naturstyrelsen leverer håndredskaber til holdet i form af save og klippesakse. 

Som en udløber af projektet er der opstået en fortsættergruppe hvor man efter de 12 uger i projektet kan fortsætte i en selvkørende gruppe, der har fået base ved AQUA sø og naturcenter. Disse mænd løser også opgaver for Naturstyrelsen, primært plejeopgave i Arboretum paludosum (Vådbundsarboretet).

Som en anden udløber, er der dannet tilsvarende Naturkræfter- gruppe i Skanderborg Kommune med base ved Knudhule. Disse folk løser også opgaver for Naturstyrelsen, men i noget mindre omfang.

 


Ansøger for projektet: Silkeborg Kommune
Kontaktperson:  Jan Kjærgaard
Tidsperiode: projektet kører videre indtil videre
Deltager i partnerskabet:

  • Silkeborg Kommune, Sundhedshuset
  • Naturstyrelsen
  • Kræftens Bekæmpelse 
  • Selvhjælp Silkeborg
  • Mandecentret
  • Bag Krigens Ansigter

Projektets samlede udgifter: 314.700 kr.
Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 42.700 kr.
Frivillige arbejdstimer: 452