Hornbæk Havn - naturlegeplads

Partnerskabets formål er at etablere en naturlegeplads ved havnen i Hornbæk. Legepladsen etableres på 1000m2 strand der er stillet til rådighed af Naturstyrelsen.

Legepladsen vil være til gavn og glæde for alle, men især børnefamilier, institutioner og turister.

Byen har intet samlingspunkt for udflugter, dette sted vil være et unikt og ideelt sted at mødes. Her er mulighed for at være tæt på naturen, aktive og få naturoplevelser tæt ved havet.

Legepladsens udformning er inspireret af havnen.

Se mere om legepladsen her: www.hornbaekhavn.dk/naturlegeplads.htm

Naturlegeplads ved hornbæk havn. Foto: Jens Peter Pihl

Fakta om projektet

Tidsperiode

Afsluttes juli. 2010

Projekt titel

Naturlegplads ved Hornbæk Havn

Ansøger for projektet

Hornbæk handelstandsforening

Kontaktperson

Lise Bertram

Deltagere i partnerskabet

Hornbæk handelstandsforening
Hornbæk Havn
Hornbæk turistforening
Lokalt Samvirke
Helsingør kommune

Projektets samlede udgifter

500.000 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber

250.000 kr.

Frivillige arbejdstimer

120 timer