Boestofte - naturlegeplads

Formålet er at skabe en offentligt tilgængelig lejrplads i Boestofte, som forbedrer rammerne for friluftsliv på skolerne samt åbner området for naturglade gæster. Der etableres to shelters med plads til 6-8 personer i hver, en ny bålplads med tilhørende udstyr og en solmult.

Eleverne vil gennem temauger selv være med til at skabe og bygge lejrpladsen.

UPDATE: Projektet er afsluttet. Lejrpladsen benyttes især af efterskolens elever, ungdomsskolens elever, lokale institutioner samt lokale beboere fra området.

 

Ansøger for projektet: Gymnastikefterskolen Stevns

Kontaktperson: Kasper Christian Nielsen Peulecke

Tidsperiode: Projektet blev afsluttet i februar 2016

Deltager i partnerskabet:

  • Gymnastikefterskolen Stevns
  • Stevns ungdomsskole

Projektets samlede udgifter: 148.000 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 14.200 kr.

Medfinansiering ansøgt hos Friluftsrådets udlodningsmidler: 43.800 kr.

Frivillige arbejdstimer: 60