Naturnationalpark Gribskov

Naturnationalpark Gribskov vil udgøres af et større sammenhængende løvskovsområde i Nordsjælland på omkring 1.100 ha.

Den røde markering skitserer den kommende naturnationalparks afgrænsning.

Skovvandring i Gribskov

Kom med på skovvandring i den kommende naturnationalpark i Gribskov.

Nyheder

Tids- og projektplan for etablering af Naturnationalpark Gribskov

Den skitserede tids- og projektplan er foreløbig, og vil kunne påvirkes af, at tilladelser og afgørelser evt. påklages. Tids- og projektplanen opdateres derfor løbende. 

 • Etablering af naturnationalparken.
 • Indvielse af naturnationalparken.

 

 • Naturstyrelsen udarbejder et udkast til projektforslag. Udkastet præsenteres for den videnskabelige arbejdsgruppe, interessentarbejdsgruppen samt den lokale projektgruppe, og tilbagemeldinger fra de respektive grupper modtages.
 • På baggrund af tilbagemeldingerne fra de respektive grupper, udarbejder Naturstyrelsen det endelige projektforslag.
 • Projektforslaget drøftes og godkendes politisk af aftalekredsen.
 • Projektforslaget præsenteres ved et offentligt arrangement.
 • Der igangsættes en offentlig høring.
 • Projekttilpasninger på baggrund af offentlig høring godkendes politisk.
 • Myndighedsbehandling opstartes.
 • Udbudsmateriale og -proces initieres.

• Myndighedsbehandling fortsættes.
• Udbudsmateriale og -proces afsluttes.

 • Myndighedsbehandling afsluttes.
 • Etablering af naturnationalparken.

 3.-4. kvartal

 • Virtuelt informationsmøde og skovvandring i naturnationalparken.
 • Videnskabelig arbejdsgruppe og interessentarbejdsgruppe nedsættes. 
 • Afholdelse af møder med henholdsvis den videnskabelige arbejdsgruppe, interessentarbejdsgruppen samt den lokale projektgruppe. Grupperne kommer med input til projektet.