Naturnationalpark Læsø Klitplantage - Lokal projektgruppe

NNP Læsø Klitplantage - Lokal projektgruppe

Organisation/forening

Navn

Brugerrådet Naturstyrelsen Vendsyssel

Thomas Elgaard Jensen

BUPL

Maja Strøm Lunnemann

DIF – Danmarks Idrætsforbund

Kjeld Arildsen

Danmarks Jægerforbund / Læsø Jagtforening

Svend Thyø

Danmarks Naturfredningsforening

Flemming Winther Olsen

Dansk Islandshesteforening

Lasse Grønberg Jensen

Dansk Orienteringsforbund

Ole Lind

Dansk Ornitologisk Forening

Peter Kristensen

Friluftsrådet

Bo Kølle

Østerby Landsbyråd (oplysninger følger)

 

Læsø Biavlerforening

Klaus Richter Hansen

Læsø Fodslaw

Jytte Andersen

Læsø Kommune

Susanne Lehmann Pagh

Stine Pagel Hansen

 

Læsø Lodsejerforening

Henning Johansen

Læsø Ride- og køreforening

Randi Larsen

Læsø Strandjægere

Jørgen Sønderkær

Læsø Turist- og Erhvervsforening

Jens Rulle

Læsø Ungdomsskole

Karin Jerup Skov

Læsø Vand

Laurits Thomsen

Læsø Ældreråd

Johnny L. Sørensen

Skovtræning ved Skovhytten

Mette Odgaard

Sommerhusgrundejerforeningerne

Helge Hansen

Spejderne

Caroline Mortensen

 

Søg i arkivet