Nu kan DU være med til at ønske, hvor de 10 næste naturnationalparker skal ligge

Danmark skal have op mod 15 nye naturnationalparker, hvor naturen får lov til at udvikle sig på mere naturlige præmisser – og hvor naturoplevelserne bliver vildere og mere spændende for de besøgende.

De første to af slagsen er allerede udpeget i Fussingø og Gribskov. Derudover har Miljøminister Lea Wermelin sammen med SF, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet givet deres bud på tre mere; nemlig Almindingen, Stråsø og Tranum. Men hvor skal de næste op imod 10 naturnationalparker placeres på Danmarkskortet?

Det kan du være med til at finde ud af.

Naturen på statens arealer er vores fælles natur. Derfor byder Miljøminister Lea Wermelin og aftalepartierne alle indenfor i den videre proces med udvælgelsen af de næste naturnationalparker.

Har du et ønske eller forslag til placeringen af de næste naturnationalparker på landkortet?

Så har du nu mulighed for at være med i processen hen imod udpegning af de kommende op imod 10 naturnationalparker i Danmark. For at et område kan blive udpeget til naturnationalpark, skal området være statsejet og have en vis størrelse. Mindre arealer kan også være relevante, hvis de kan forvaltes, så naturen kan udvikle sig på egne præmisser.

På det interaktive kort her på siden får du et overblik over statens naturområder, som er indtegnet med røde markeringer. Når du klikker på det område, hvor du mener, der skal være naturnationalpark, får du et pop-op-vindue, hvor du kan beskrive dit forslag i en mail til Naturstyrelsen.

Du udfylder mailen med din begrundelse for forslaget, og har nu givet din mening til kende i processen frem mod udpegning af de næste naturnationalparker.

Du er også velkommen til at vedhæfte en fil med et mere detaljeret projektforslag – eller kommentere, hvis dit forslag ikke skal følge de grænser, der fremgår af kortet.

Vær med til faglig konference om naturnationalparker i Danmark 

Du kan også være med til den faglige konference den 8. juni 2021, hvor Miljøminister Lea Wermelin sammen med interesseorganisationer, forskere og politikere diskuterer muligheder, dilemmaer og perspektiver ved Danmarks nye naturnationalparker. 

Læs mere om konferencen

Ved placeringen af de næste op imod 10 naturnationalparker lægger regeringen og støttepartierne op til en inddragende proces med borgere, interessenter og eksperter.

Inddragelsen sker blandt andet ved at:

  • Alle har mulighed for at give deres mening til kende og sende forslag via det interaktive kort.
  • Alle interesserede kan deltage i en faglig konference den 8. juni 2021. 
    Læs mere om konferencen
  • Borgere, kommuner, interesseorganisationer med videre kan melde forslag ind frem til den 2. august 2021.

På baggrund af de indkomne ønsker samt allerede foreslåede områder udarbejder Miljøministeriet en bruttoliste, der bliver præsenteret for to nationale arbejdsgrupper samt relevante ministerier og kommuner med henblik på kommentarer og input til brug for senere politisk godkendelse.

Læs mere om de to nationale arbejdsgrupper

Efter den første udvælgelsesproces er det forventningen at afholde lokale borgermøder med henblik på at inddrage de lokale synspunkter.

Sammen med input fra lokale, interessenter, forskere mv. vil der i vurderingen af mulige naturnationalparker også indgå en række temaer.

Temaerne omfatter blandt andet aktuelt biodiversitetsindhold – og potentiale for udvikling af naturen, mål om jævn geografisk fordeling og naturmæssigt varierede områder, om områderne er velegnede til helårsgræsning og mål om, at områderne tilsammen dækker en væsentlig del af landets naturtyper. Desuden vil temaer som friluftsliv, beskyttet kulturarv, infrastruktur (eksempelvis større veje og jernbaner) og klimaeffekt også indgå i den endelige vurdering.

Den inddragende proces leder frem til, at der i efteråret 2021 bliver truffet politisk beslutning om placering af yderligere op imod 10 naturnationalparker.

Naturen er presset og har brug for mere plads. Her er naturnationalparkerne en del af svaret på at vende tilbagegangen for den danske natur på land.

Regeringen og aftalepartierne bag Natur- og Biodiversitetspakken har peget på placeringen for fem mulige naturnationalparker ud af i alt op til 15. 

Se aftaleteksten for Natur- og Biodiversitetspakken

I naturnationalparkerne vil naturen blive vildere, og borgerne får flere spændende naturoplevelser

Læs mere om naturnationalparkerne her

I planlægningsfasen bliver forskere, landsdækkende interesseorganisationer og lokale brugere involveret, ligesom du her på siden kan give din mening til kende.

Du kan også deltage på konferencen den 8. juni 2021, som er endnu et inddragende led i processen frem mod udpegning af de kommende naturnationalparker. 

Læs mere om konferencen

Tak for dit forslag

Fx. Kompedal Plantage

Fx: 340_501

Vi gør opmærksomme på at ovenstående personoplysninger kun bruges til at besvare henvendelsen og vil kun være tilgængelig for den, der administrerer postkassen. Ved trykke OK accepteres vilkårene for brug af personoplysningerne.

Felter med (*) skal udfyldes