23 forslag til Danmarks nye naturnationalparker

Borgere, interessenter og kommuner indsendte indtil september 2021 knap 200 forslag til, hvor Danmarks næste ti naturnationalparker skal ligge. Miljøministeriet udarbejdede derudfra en bruttoliste med 23 forslag til mulige naturnationalparker til politikere, kommuner, ministerier, interessenter og eksperter.

Miljøministeriet læste alle idéer og inputs igennem og prioriterede mulige områder, som forskere, interessenter og kommuner fik mulighed for at forholde sig til inden aftalekredsen skulle udvælge op til ti nye naturnationalparker.

Kriterier for bruttolisten

Følgende kriterier indgik i vurderingen: størrelse, biodiversitetsindhold, Natura 2000-arealer, heterogenitet, egnethed til helårsgræsning, en overordnet vurdering af om der er en hensigtsmæssig afgrænsning af det statsejede område, infrastruktur samt hensynet til fortidsminder.

Læs den nærmere beskrivelse af kriterierne og arbejdet med udvælgelsen

Bruttoliste:

Gamle skovegne - Østdanmark

 • Bidstrupskovene
 • Tisvilde Hegn
 • Hellebæk Skov
 • Horserød Hegn
 • Søhøjlandet
 • Hald Sø
 • Pamhule og Hindemade
 • Kaløskovene
 • Stenderupskovene
 • Rold Skov
 • Mols Bjerge

Hedeegnene - Midtjylland

 • Nørlund Plantage og Harrild hede
 • Draved Skov og Kongens Mose

Klitplantagerne Jylland

 • Skagens Odde
 • Læsø Klitplantage
 • Vester Thorup
 • Hanstholm
 • Husby Klitplantage
 • Nyminde og Blåbjerg Plantage
 • Skallingen og Ho Plantage

Mindre områder, som kan sikre geografisk spredning

 • Svanninge Bakker*
 • Sydlangeland*
 • Ulvshale skov*

*Under 500 ha

Videre proces

 • Miljøministeren indbød kommuner, borgere, interesseorganisationer og andre interesserede til at komme med ønsker til placeringer af kommende naturnationalparker.
 • Miljøministeriet modtog knap 200 forslag til nye naturnationalparker. På baggrund af de indkomne ønsker samt allerede foreslåede områder blev der udarbejdet en bruttoliste med forslag til 23 mulige områder til placering af op til ti nye naturnationalparker.
 • Der blev i vurderingen bl.a. set på aktuelt biodiversitetsindhold og potentiale for udvikling af naturen, mål om en jævn geografisk fordeling og naturmæssigt varierede områder, om områderne er velegnede til helårsgræsning, og mål om at områderne tilsammen dækker en væsentlig del af landets naturtyper. Desuden indgik emner som beskyttet kulturarv og infrastruktur (f.eks. større veje og jernbaner).
 • Bruttolisten blev blandt andet delt med de to nationale følgegrupper (en for eksperter og en for interessenter) med henblik på tilbagemeldinger, input og kommentarer.
 • Der igangsattes en proces med afholdelse af lokale offentlige arrangementer i de ca. 23 områder med henblik på at få lokale synspunkter.
 • Den inddragende proces ledte frem tilden endelige placering af naturnationalparkerne.

Læs mere om de to nationale arbejdsgrupper

Samtlige forslag

Kort over samtlige forslag til naturnationalparker på Naturstyrelsens arealer 

Hent kortet som PDF

Kort over mulige placeringer af de kommende naturnationalparker

Kort over mulige placeringer af de kommende naturnationalparker

Hent kortet som PDF