Konference om naturnationalparker i Danmark

Danmark skal have 15 nye naturnationalparker, hvor naturen får lov til at udvikle sig på mere naturlige præmisser – og hvor naturoplevelserne bliver vildere og mere spændende for de besøgende.

Inden konferencen var der allerede peget på de første fem af slagsen i Fussingø, Gribskov, Almindingen, Stråsø og Tranum. Men hvor skulle de næste op imod 10 naturnationalparker placeres på Danmarkskortet?

I forbindelse med udvælgelsen af de resterende op til 10 naturnationalparker inviterede Miljøminister Lea Wermelin, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet til en bred inddragelse af borgere, interessenter og eksperter vedrørende placeringen. Som led i dén proces afholdtes en stor online konference d. 8. juni kl. 14.30-18.00 for alle med interesse for natur: borgere, forskere, interesseorganisationer og politikere. Det blev et par spændende timer med forskellige indlæg og debat indenfor fire temaer:

  • Natur og biodiversitet i naturnationalparkerne.
  • Friluftsliv i naturnationalparkerne.
  • Dyr, dyrevelfærd og dyreetik i naturnationalparkerne.
  • De næste placeringer af naturnationalparker.

Se alle oplæg fra konferencen

Konferencen er optaget på video, så du kan se eller gense oplæggene. Videoerne finder du i programmet længere nede på siden.

Se alle oplæg

Se programmet for konferencen

Hver temablok blev fulgt op af spørgsmål og debat fra miljøordførere i Folketinget og øvrige oplægsholdere. Alle havde mulighed for at deltage i en sideløbende debat i chatten.

Journalist og tidligere TV- og radiovært, Mette Walsted Vestergaard, havde rollen som ordstyrer og holdt snor i indlæg og forhåbentlig gode debatter på dagen.

Formålet med konferencen var at belyse og diskutere 1) perspektiver, 2) muligheder, 3) usikkerheder og 4) dilemmaer ved naturnationalparkerne samt at byde alle interesserede indenfor i den videre proces med udvælgelse af de næste 10 naturnationalparker.

Baggrund og inddragelse

Vi står i en naturkrise og naturen har brug for mere plads. Her er naturnationalparkerne en del af svaret på at vende tilbagegangen for den danske natur på land. I naturnationalparkerne vil naturen få mulighed for at udfolde sig på mere naturlige præmisser, og danskerne får mulighed for spændende naturoplevelser. Regeringen og aftalepartierne bag Natur- og Biodiversitetspakken har peget på fem mulige naturnationalparker ud af i alt op til 15. 

Læs mere om naturnationalparkerne her

Siden de første naturnationalparker blev besluttet i juni 2020, har forskere, landsdækkende interesseorganisationer og lokale repræsentanter været inddraget i processen. Naturnationalparkkonferencen er et springbræt for den fremtidige inddragende proces frem mod udvælgelsen af de kommende 10 naturnationalparker. Der er blandt andet nedsat to nationale arbejdsgrupper for forskere og interessenter, som bistår til arbejdet med Fussingø og Gribskov og med udvælgelse af kommende naturnationalparker. Ligeledes vil der blive etableret lokale projektgrupper de steder, hvor der placeres nye naturnationalparker. Grupperne skal medvirke til at sikre, at naturnationalparkerne etableres på det bedste tilgængelige, videnskabelige grundlag og med input fra både lokale borgere og nationale interessenter.

Velkomst

Se alle oplæg fra velkomsten

14.30 - 14.40        Velkomst
ved miljøminister Lea Wermelin

MIljøminister Lea Wermelin

14.40 - 14.50        Idéen bag konceptet ”naturnationalparker”
ved Rune Engelbreth Larsen, idéhistoriker og forfatter.

Rune Engelbreth

14.50 - 14.55        Mobilisering af begejstring omkring den danske natur
ved Asser Ølgaard og Brian Rasmussen

Tema 1: Natur og biodiversitet i naturnationalparker

Se alle oplæg fra tema 1

14.55 - 15.10        Rewilding i et internationalt perspektiv
ved professor Jens-Christian Svenning, Aarhus Universitet.

Professor Jens-Christian Svenning, Aarhus Universitet

15.10 - 15.25        Biodiversitet
Hvad kan vi forvente/vinde biodiversitetsmæssigt ved at udlægge store områder til natur ved professor Carsten Rahbek, Københavns Universitet.

Carsten Rahbek

15.25 - 15.30        Kort indlæg
ved Maria Reumert Gjerding, præsident Danmarks Naturfredningsforening

Maria Reumert Gjerding

15.30 - 15.45        Diskussion
Ordførere og øvrige oplægsholdere har mulighed for at stille spørgsmål. 

Mette Walsted Vestergaard

Tema 2: Friluftsliv i naturnationalparker

Se alle oplæg fra tema 2

15.45 - 15.55        Friluftsliv i Danmark - motivation og udvikling
ved professor Frank Søndergaard Jensen, Københavns Universitet, IGN.

Frank Søndergaard

15.55 - 16.00        Kort indlæg
ved Jacob R. Kirkegaard Larsen, destinationsudviklingschef Dansk Kyst- og Naturturisme.

Jacob R. Kirkegaard Larsen

16.00 - 16.05        Kort indlæg
ved Niels-Christian Levin Hansen, formand Friluftsrådet

Niels-Christian Levin Hansen

16.05 - 16.10        Kort indlæg
ved Dorthe O. Andersen, konsulent Danmarks Idræts Forbund.

Dorthe O. Andersen, konsulent Danmarks Idræts Forbund

16.10 - 16.25        Diskussion
Ordførere og øvrige oplægsholdere har mulighed for at stille spørgsmål.

Mette Walsted Vestergaard

16.25 - 16.35        Pause

Tema 3: Dyr, dyrevelfærd og dyreetik

Se alle oplæg fra tema 3

16.35 - 16.45        Dyrevelfærd i naturnationalparker
ved Mette S. Herskin, Seniorforsker, Institut fra Husdyrvidenskab, AU-Foulum, Århus Universitet. 

Mette Herskin

16.45 - 16.55        Naturnationalparker og dyreetik 
ved Bengt Holst, formand for Det Dyreetiske Råd

Bengt Holst

16.55 - 17.00        Kort indlæg 
ved Britta Riis, Dyrenes Beskyttelse

Britta Riis

17.00 - 17.15        Diskussion 

Mette Walsted Vestergaard

Tema 4: De næste placeringer af naturnationalparker

Se alle oplæg fra tema 4

17.15 - 17.25        Præsentation af projektforslag for Gribskov og Fussingø 

ved Signe Nepper Larsen, vicedirektør i Naturstyrelsen

Signe Nepper Larsen

17.25 - 17.30        Perspektiver ved en naturnationalpark set fra en kommune
ved Torben Hansen, Borgmester i Randers Kommune

 

Torben Hansen

17.30 - 17.35        Rammen for forslag til nye naturnationalparker ved Naturstyrelsen

ved Mads Jensen, kontorchef i Naturstyrelsen

Mads Jensen

17.35 - 17.55        Diskussion
Ordførere og øvrige oplægsholdere har mulighed for at stille spørgsmål.

Mette Walsted Vestergaard

17.55 - 18.00        Opsamling
ved miljøministeren og tak for i dag.

Miljøminister Lea Wermelin