Als - Naturnet Als

Bevare og udbygge private og offentlige ejede græsningsarealer og sammenbinde dem til et netværk "Naturnet Als".

Øen Als er et naturligt afgrænset projektområde uden geografisk store naturarealer. I landskabet, som præget af intensiv landbrugsdrift, findes der en række mindre naturperler spredt over hele øen. Mange af disse er enge og overdrev, som er i fare for at gro til. Der er desuden flere naturstier på øen uden tilknytning til hinanden.

Projektet skal bevare og udbygge private og offentlige ejede græsningsarealer og sammenbinde dem til et netværk "Naturnet Als".

Fotograf Erling Krabbe

Fakta om projektet

Tidsperiode

Afsluttes 2009

Projekt titel

Naturnet Als

Ansøger for projektet

Sønderborg Kommune

Kontaktperson

Ebbe Enøe

Deltagere i partnerskabet

Sønderborg Kommune
Naturstyrelsen n, Danmarks Naturfredningsforening
Ferieregion Sønderborg
Landbosyd
Friluftsrådet

Projektets samlede udgifter

2.460.000 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber

750.000 kr.

Medfinansiering fra Tips- og Lottomidlerne, Friluftsrådet

320.000 kr.

Frivillige arbejdstimer

3500 timer