Agerå og Skibsted Fjord - naturoplevelser langs fjord og i kær

Projektet drejer sig om etablering af et sammenhængende stisystem i tilknytning til et eksisterende stiforløb, som vil fremme muligheden for at opleve områdets fredede arealer, som udgøres dels af det fredede område "Agerå samt Skibsted Fjord" og et fredet område i Hellerød Kær. Projektområdet ligger 300 m fra landsbyen Tambohus, som er et yndet udflugtsmål i Struer Kommune. Stisystemet vil bestå af ca. 1000 . sti, en stor del heraf trampestier. Derudover etablering af en gangbro/plankesti over de vådeste områder samt opsætning af 2-4 små info-tavler om områdets natur.

colourbox

Kommune : Struer

Ansøger : Tambohus Bylaug

Tilskud bevilliget : 30.000 kr.

Projektet afsluttes senest : 28. februar 2013