Silkeborg by, Odden - naturoplevelser og aktiviteter

Projektet på Odden vil etablere faciliteter til ophold, leg og læring i naturen. Elementerne i projektet er: Opførelse af en bål-/grillhytte med overdækkede siddepladser til undervisning, toiletter samt handicap- og barnevognsvenlige stier.

Der fokuseres desuden på at forbedre friluftsaktiviteter gennem etablering af naturlegeplads, motionsredskaber til naturfitness, fiskebro, badebro og anløbsbro for kanoer og kajakker. 

UPDATE: Projektet er færdigt. Nedenfor ses et par billeder af nogle af de nye faciliteter.

Det nye madpakkehus

Den nye flydebro og bænk

 

Ansøger for projektet: Silkeborg Kommune

Kontaktperson: Bodil Deen Petersen  

Tidsperiode: Projektet blev afsluttet i december 2017

Deltager i partnerskabet:

 • Th. Langs Skole og SFO
 • Th. Langs HF&VUC
 • Kornmod Realskole
 • Turisme Silkeborg
 • Lokalrådet for Silkeborg
 • Alderslyst Lokalråd
 • Dansk Gymnastik- og Idrætsforening Midtjylland
 • Junior Chamber Silkeborg
 • Friluftsrådet
 • Naturstyrelsen Søhøjlandet
 • Silkeborg Kommune - Natur og Miljø

Projektets samlede udgifter: 3.821.290 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 400.000 kr.

Medfinansiering ansøgt hos Tips- og Lottomidlerne, Friluftsrådet: 739.420 kr.

Frivillige arbejdstimer: 280