Møgelhøj og Møllehøj - naturoplevelser på Danmarks tag

To private lodsejere åbner op for offentlighedens adgang til og ophold/oplevelser på Møgelhøj (hidtil utilgængelig top 169,5 moh) og ligeså landets officielt højeste punkt Møllehøj (170,86 moh). I den forbindelse vil dette projekt tilskynde frilufts- og vandrerfolk vandring på ”Sporet ved Ejer” i kraft af gode fysiske forhold for vandring, ophold, naturformidling omkring Møllehøj og primitiv overnatning på Møgelhøj.

Der oprettes:

- Informationstavler

- Borde-bænkesæt

- Forbedring af adgangsforhold og opholdsarealer på Møgelhøj og Møllehøj

- 2 sheltere

- 1 muldtoilet

- Bålplads

Projektets målsætning er også at udvide rammerne for så vidt angår brugere af området. Der tages i den forbindelse kontakt til Integrationsrådet i Skanderborg Kommune, og der vil blive afholdt ”Integrationens Grundlovsdag” på Ejer Bavnehøj hvilket bliver en Grundlovsdag med fokus på flygtninge og indvandrere.

Ole Malling

Ansøger for projektet: Ejer Bavnehøjs Venner

Kontaktperson: Viggo Rasmussen

Tidsperiode: Marts – maj 2011: Opstilling og udførelse. 5. maj 2011: Indvielse ved ”Integrationens Grundlovsdag”.

Deltagere i partnerskabet:

- Ejer Bavnehøjs Venner

- To private lodsejere

- Skanderborg Kommune

- Friluftsrådet

- Skov- og Naturstyrelsen, Søhøjlandet

- KFUM Spejderne, Ejer Bavnehøj Gruppen

- Landskabsarkitekt

- Oplev Søhøjlandet

- Søhøjlandets Turistforening

Projektets samlede udgifter: 219.175 kr

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 109.587 kr

Medfinansiering ansøgt hos Tips- og Lottomidlerne, Friluftsrådet: 46.300 kr

Frivillige arbejdstimer: 200