Møgelhøj og Møllehøj - naturoplevelser på Danmarks tag

To private lodsejere åbner op for offentlighedens adgang til og ophold/oplevelser på Møgelhøj (hidtil utilgængelig top 169,5 moh) og ligeså landets officielt højeste punkt Møllehøj (170,86 moh). I den forbindelse vil dette projekt tilskynde frilufts- og vandrerfolk vandring på ”Sporet ved Ejer” i kraft af gode fysiske forhold for vandring, ophold, naturformidling omkring Møllehøj og primitiv overnatning på Møgelhøj.

Der oprettes:

 • Informationstavler
 • Borde-bænkesæt
 • Forbedring af adgangsforhold og opholdsarealer på Møgelhøj og Møllehøj
 • 2 sheltere
 • 1 muldtoilet
 • Bålplads

Projektets målsætning er også at udvide rammerne for så vidt angår brugere af området. Der tages i den forbindelse kontakt til Integrationsrådet i Skanderborg Kommune, og der vil blive afholdt ”Integrationens Grundlovsdag” på Ejer Bavnehøj, hvilket bliver en Grundlovsdag med fokus på flygtninge og indvandrere.

UPDATE: Projektet er afsluttet.

Nedenfor ses et par billeder af projektet.

Færdigbygget shelter foran bålplads. Foto: Viggo Rasmussen

 

Bænk ved udsigtspunkt. Foto: Viggo Rasmussen

 

Ansøger for projektet: Ejer Bavnehøjs Venner

Kontaktperson: Viggo Rasmussen

Tidsperiode: Projektet blev afsluttet i december 2011. 

Deltagere i partnerskabet:

 • Ejer Bavnehøjs Venner
 • To private lodsejere
 • Skanderborg Kommune
 • Friluftsrådet
 • Skov- og Naturstyrelsen, Søhøjlandet
 • KFUM Spejderne, Ejer Bavnehøj Gruppen
 • Landskabsarkitekt
 • Oplev Søhøjlandet
 • Søhøjlandets Turistforening

Projektets samlede udgifter: 229.675 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 109.587 kr.

Medfinansiering ansøgt hos Tips- og Lottomidlerne, Friluftsrådet: 46.300 kr.

Frivillige arbejdstimer: 400