Ørn Sø - naturoplevelser

Formålet med projektet er at give offentligheden mulighed for at gå ad natursti hele vejen rundt om Ørn Sø og dermed give mulighed for at opleve områdets rifholdig natur. Det er tanken at udarbejde informationstavler og foldere for området samt at opføre en fugleplatform. Stien rundt om Ørn Sø vil på sigt få forbindelse med Funderholme-området og naturstien på den nedlagte jernbane fra Funder til Hinge. Foto: Ole Malling

Fakta om projektet

Tidsperiode

Afsluttes juli 2011

Projekt titel

Åbning til naturoplevelser ved Ørn Sø

Ansøger for projektet

Silkeborg Kommune

Kontaktperson

Poul Erik Thystrup

Deltagere i partnerskabet

Naturstyrelsen – Søhøjlandet, Kunstcenter Silkeborg Bad, Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening

Projektets samlede udgifter

1.450.000

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber

650.000

Medfinansiering fra Tips- og Lottomidlerne, Friluftsrådet

Ansøgt om 300.000

Frivillige arbejdstimer

200