Forvaltningsplaner Jægersborg Hegn & Dyrehave og Gentofte Skovene

Områderne Jægersborg Hegn & Dyrehave og Gentofte Skovene dækkes af tre forvaltningsplaner:

Forvaltningsplan for Jægersborg Hegn og Ravneholmene

Forvaltningsplan for Dyrehaven, Stampeskov og Fortunens Indelukke

Forvaltningsplan for Gentofteskovene