Seminar satte fokus på vejen mod mere urørt skov

Naturstyrelsen var den 14. marts 2018 vært for et seminar om overgangen til biodiversitetsskov på statens naturområder med deltagelse af forskere fra Danmark og vores største nabolande.

Hvad sker der, når vi går fra naturpleje og skovdrift til fri udvikling? Og hvad kan vi aktivt gøre for at styrke biodiversitet i de statslige skove og naturområder? Det var et par af spørgsmålene på programmet, da Naturstyrelsen den 14. marts var vært for et seminar, der satte fokus på overgangen til urørt skov og anden biodiversitetsskov i 45 områder i Danmark.

For at udvide vores syn på overgangen til urørt skov, bidrog internationale oplægsholdere fra vores store nabolande med forskningsbaseret viden bl.a. Bengt-Gunnar Jonnsons analyse af mere end 800 videnskabelige artikler om emnet og Peter Meyers data om skovudvikling fra 50 års overvågning af ca. 7000 ha nordvesttyske urørte skove. 

På den baggrund udvekslede forskere og NGO'er og andre interessenter - med Julie Søgaard som moderator - den nyeste viden om, hvilke muligheder der er for at fremme udviklingen i den overgangsperiode, som for urørt skov er på 10 år og for nåletræsplantager er på 50 år.