Eskebjerg Vesterlyng - naturpleje

Formålet er at rydde udvalgte dele af området, således at der skabes et grundlag for en efterfølgende afgræsning

Formålet er at rydde udvalgte dele af området, således at der skabes et grundlag for en efterfølgende afgræsning, hvor græsningsstykket kan hindrer en fremtidig tilgroning.

Dyrenes færden på arealet er hovedsageligt begrænset til de mest åbne områder af Vesterlyngen og specielt til strandengen i den nordlige del. Ved at åbne de stærkt tilgroede områder vil det medføre at dyrene vil sprede deres færden til andre delområder.

Naturpleje. Fotograf Ole Andersen

Fakta om projektet

Tidsperiode

Afsluttes sep. 2009

Projekt titel

Eskebjerg Vesterlyng

Ansøger for projektet

I/S Vesterlyng

Kontaktperson

Martin Østergaard

Deltagere i partnerskabet

I/S Vesterlyng, Kalundborg Kommune

Projektets samlede udgifter

795.000

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber

375.000

Medfinansiering fra Tips- og Lottomidlerne, Friluftsrådet

25.000

Frivillige arbejdstimer

1.000