Naturpleje i Nationalpark Thy

Projektets mål er at genskabe lysåbent natur med efterfølgende afgræsning ved tre privatejede naturlokaliteter, beliggende ved østsiden af Nationalpark Thy. Naturværdier skal registreres, hvor der ikke allerede er foretaget registrering. Derudover udarbejdes rydningsplaner, og der etableres elektrisk hegn med tilhørende infrastruktur, såsom drikkesystemer, fangefolde og klaplåger, samt informationsstandere i forbindelse med offentlig færden. 

Ansøger for projektet: Thisted Kommune

Kontaktperson: John Patuel Hansen

Tidsperiode: Projektet blev afsluttet i september 2015

Deltager i partnerskabet:

  • Thisted Kommune - Natur og Miljøafdeling
  • Nationalpark Thy

Projektets samlede udgifter: 1.895.100 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 206.003 kr.

Frivillige arbejdstimer: 80