Naturpleje i Nationalpark Thy

Projektets mål er at genskabe lysåbent natur med efterfølgende afgræsning ved tre privatejede naturlokaliteter, beliggende ved østsiden af Nationalpark Thy. Naturværdier skal registreres, hvor der ikke allerede er foretaget registrering. Derudover udarbejdes rydningsplaner, og der etableres elektrisk hegn med tilhørende infrastruktur, såsom drikkesystemer, fangefolde og klaplåger samt informationsstandere i forbindelse med offentlig færden. 

UPDATE: Projektet er nu afsluttet. Der er foretaget en omfattende rydning af pil, bjergfyr og læbælter. Formålet med rydningen har været at hjælpe kreaturerne på vej med at skabe lysåben natur og arealerne og dels at skabe mere indsyn til de flotte naturområder omkring Fredskilde sø og Vang sø. Der er etableret afgræsning på i alt 40 ha. Nedenfor ses et par billeder fra Fredskilde og Vang Sø.

Jysk kvæg lukkes ud ved Vang sø. Foto: Dorthea Albrechtsen

Ryddet areal ved Fredskilde. Foto: Mathilde Boesen

 

Ansøger for projektet: Thisted Kommune

Kontaktperson: John Patuel Hansen

Tidsperiode: Projektet blev afsluttet i september 2015

Deltager i partnerskabet:

  • Thisted Kommune - Natur og Miljøafdeling
  • Nationalpark Thy

Projektets samlede udgifter: 683.366 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 206.003 kr.

Frivillige arbejdstimer: 40