Børrehoved - naturpleje og formidling

Projektet handler om at udføre naturpleje af den fredede del af Børrehoved samt at formidle områdets værdier til beboerne og besøgende på Orø. Naturplejen skal bestå i at rydde skråningen for krat, hvor enkelte buske og træer dog lades urørte.

Skrænterne er i dag bevokset med et tæt og uigennemtrængeligt krat, der består af især slåen, tjørn og hyld. Krattet er ved at brede sig ud over strandoverdrevet og strandengen. På strandengen ønskes den invasive plante, Rosa rogusa, bekæmpet.

Området skal indhegnes og afgræsses med kreaturer.

Der skal opsættes et skilt, der på en inspirerende og oplysende måde, fortæller om områdets naturværdier.

Grundejerforeningen inddrages i såvel naturplejen som formidlingen af området.

UPDATE: Projektet er afsluttet.

Nedenfor ses et par billeder fra projektet.

Skrænt ryddes for krat med en grenknuser. Foto: Eva Meyer

Skrænter efter rydning. Foto: Eva Meyer

 

Ansøger for projektet: Holbæk Kommune

Kontaktperson: Eva Meyer

Tidsperiode: Projektet blev afsluttet den 28. august 2012

Deltagere i partnerskabet:

  • Børrehoved Grundejerforening
  • Institutionen "Orø Strand"
  • Holbæk Kommune
  • Ejer af de fredede områder

Projektets samlede udgifter: 337.847 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 63.625 kr.

Frivillige arbejdstimer: 225