Naturpleje og selvforsyning Hanstholm Asylcenter

Formålet med projektet er at aktivere unge asylansøgere igennem udførelse af naturpleje, samt viden og formidling af naturpleje og naturlokaliteter. Naturlokaliteterne omfatter Pistolsøen ved Legind og Fjordskrænterne ved Gærup i Morsø Kommune og Thisted Kommune. Naturpleje, selvforsyning gennem gartneri, undervisning og ekskursioner er med til at forbedre livskvaliteten hos asylansøgerne, som får det både fysisk og psykisk bedre ved at komme ud i naturen.


Projektet har desuden til formål at formidle erfaringer med aktivering og uddannelse af asylansøger til andre institutioner med henblik på igangsætning af lignende projekter.


Ansøger for projektet: Naturplejenetværk for Nordvestjylland
Kontaktperson: Hamish Stewart
Tidsperiode: projektet forventes afsluttet 1. februar 2016
Deltager i partnerskabet:

  • Naturplejenetværk for Nordvestjylland
  • Hanstholm asylcenter
  • Forening Fodspor

Projektets samlede udgifter: 1.378.459 kr.
Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 328.459 kr.
Frivillige arbejdstimer: 4.660