Gudenådalen - naturpleje

I dette projekt skal engarealerne ned mod Gudenåen bevares, plejes og genoprettes. Formålet er at sikre en stor biodiversitet på de lysåbne arealer og at Gudenådalen kommer til at fremstå tydeligt i landskabet.
Egene på vestsiden af Gudenåen skal afgræsses på en strækning mellem Silkeborg og Kongensbro. Der skal sættes hegn op og visse steder skal grøfterne renses op for at sikre tilstrækkelig afvanding til at arealerne kan afgræsses.

Fotograf Ole Malling

Fakta om projektet

Tidsperiode

Afsluttes marts 2009

Projekt titel

Naturpleje ved Gudenådalen

Ansøger for projektet

Søhøjlandets Landboforening

Kontaktperson

Eja Lund

Deltagere i partnerskabet

Søhøjlandets Landboforening
Silkeborg Kommune
Gudenåens Lodsejerforening

Projektets samlede udgifter

443.000 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber

220.000 kr.

Frivillige arbejdstimer

860 timer