Naturplejenetværk for Nordvestjylland

Projektets formål er at skabe udvikling i Nordvestjylland gennem aktiviteter, der forbedrer biodiversiteten og landskabskvalitet samt øger adgangsmuligheder til naturen.

Der udvikles et naturplejenetværk på tværs af de lokale naturforeninger i Thisted, Morsø og Jammerbugt kommuner og i samarbejde med de kommunale myndigheder, landbrugsorganisationer og andre.

Projektet vil iværksætte projekter, aktiviteter og oplysning om naturpleje i Nordvestjylland samt effektivisere naturplejeindsatsen ved koordinering og erfaringsudvikling.

UPDATE: Porjektet er afsluttet.

Nedenfor ses et par billeder af naturplejeaktiviteter.

Foto: Hamish Stewart.

Foto: Søren Rosenberg

 

Ansøger for projektet: Biologisk Forening for Nordvestjylland (BFN)

Kontaktperson: Hamish Stewart

Tidsperiode: Projektet blev afsluttet den 15. oktober 2013.

Deltagere i partnerskabet:

 • Biologisk Forening for Nordvestjylland (BFN)
 • Danmarks Naturfredningsforening (DN) lokale afdelinger, Nordthy, Sydthy, Morsø og Jammerbugt
 • Dansk Ornitologisk Forening (DOF) Nordvestjylland
 • Danmarks jægerforbund
 • Thylands Lystfiskerforening
 • Morsø Lystfiskerforening
 • AmphiConsult
 • Støtteforening til Nationalpark Thy
 • Thisted Kommune, afd. for Plan og Miljø
 • Morsø Kommune, afd. for Natur og Miljø
 • Jammerbugt Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen
 • Naturstyrelsen, Thy

Projektets samlede udgifter: 1.643.483 kr

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 400.000 kr

Medfinansiering ansøgt hos Tips- og Lottomidlerne, Friluftsrådet: 23.600 kr

Frivillige arbejdstimer: 2.000