Naturplejenetværk for Nordvestjylland

Projektets formål er at skabe udvikling i Nordvestjylland gennem aktiviteter, der forbedrer biodiversiteten og landskabskvalitet samt øger adgangsmuligheder til naturen.

Der udvikles et naturplejenetværk på tværs af de lokale naturforeninger i Thisted, Morsø og Jammerbugt kommuner, og i samarbejde med de kommunale myndigheder, landbrugsorganisationer og andre.

Projektet vil iværksætte projekter, aktiviteter og oplysning om naturpleje i Nordvestjylland, samt effektivisere naturpleje indsatsen ved koordinering og erfaringsudvikling.

Ole Malling

Ansøger for projektet: Biologisk Forening for Nordvestjylland (BFN)

Kontaktperson: Hamish Stewart

Tidsperiode: Projektet afsluttet senest d. 31. december 2012.

Deltagere i partnerskabet:

- Biologisk Forening for Nordvestjylland (BFN)

- Danmarks Naturfredningsforening (DN) lokale afdelinger, Nordthy, Sydthy, Morsø og Jammerbugt

- Dansk Ornitologisk Forening (DOF) Nordvestjylland

- Danmarks jægerforbund

- Thylands Lystfiskerforening

- Morsø Lystfiskerforening

- AmphiConsult

- Støtteforening til Nationalpark Thy

- Thisted Kommune, afd. For Plan og Miljø

- Morsø Kommune, afd. For Natur og Miljø

- Jammerbugt Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen

- Naturstyrelsen, Thy

Projektets samlede udgifter: 1.642.950 kr

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 400.000 kr

Medfinansiering ansøgt hos Tips- og Lottomidlerne, Friluftsrådet: 23.600 kr

Frivillige arbejdstimer: 1.590