Naturrum i Oddesund – ”Formidlingsfyrtårnet”

Formålet med projektet er at etablere et naturrum – et fyrtårn – for innovativ og nytænkende formidling af historie- og naturoplevelser i Oddesund. Formidlingsfyrtårnet kobler Oddesunds natur og historie sammen og udgør en samlet formidlingsportal, der vil inspirere den besøgende til at komme ud i landskabet, bruge naturen og få ny viden om områdets naturmæssige værdier og krig- og kulturhistorien.

Projektet vil derudover etablere et stisystem, som binder Oddesund sammen og skaber en sammenhængende oplevelse. Første del af stinettet består af tre forskellige ruter ud i landskabet. Naturstierne giver mulighed for både aktive oplevelser samt ro og fordybelse.

 

UPDATE: Projektet er afsluttet.

Nedenfor ses et par billeder af det færdige naturrum.

 

Foto: Lasse-Emil Bang Nielsen

Ansøger for projektet: Struer Kommune

Kontaktperson: Lotte Juul

Tidsperiode: Projektet blev afsluttet i december 2018.

  • Struer kommune
  • Struer Statsgymnasium
  • Naturgruppen Oddesund
  • Friluftsgruppen Oddesund
  • Historiegruppen Oddesund
  • Struer Museum
  • Naturskolen Kjærgaard Mølle
  • Enjoy Limfjorden
  • Visit Struer
  • Geopark Vestjylland

Projektets samlede udgifter: 4.439.070 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 300.000 kr.

Medfinansiering ansøgt hos Friluftsrådets udlodningsmidler: 750.000 kr.

Frivillige arbejdstimer: 215