Naturrum i Oddesund – ”Formidlingsfyrtårnet”

Projektet vil etablere et naturrum – et fyrtårn – for innovativ og nytænkende formidling af historie- og naturoplevelser i Oddesund. Formidlingsfyrtårnet kobler Oddesunds natur og historie sammen og udgør en samlet formidlingsportal, der vil inspirere den besøgende til at komme ud i landskabet, bruge naturen og få ny viden om områdets naturmæssige værdier og krig- og kulturhistorien.

Projektet vil derudover etablere et stisystem, som binder Oddesund sammen og skaber en sammenhængende oplevelse. Første del af stinettet består af tre forskellige ruter ud i landskabet. Naturstierne giver mulighed for både aktive oplevelser samt ro og fordybelse.

Ansøger for projektet: Struer Kommune

Kontaktperson: Lotte Juul

Tidsperiode: projektet forventes afsluttet 1. januar 2017

  •          Struer kommune
  •          Struer Statsgymnasium
  •          Naturgruppen Oddesund
  •          Friluftsgruppen Oddesund
  •          Historiegruppen Oddesund
  •          Struer Museum
  •          Naturskolen Kjærgaard Mølle
  •          Enjoy Limfjorden
  •          Visit Struer

Projektets samlede udgifter: 4.439.070 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 300.000 kr.

Medfinansiering ansøgt hos Friluftsrådets udlodningsmidler: 750.000 kr.

Frivillige arbejdstimer: 215