Lyngvig Fyr - naturrum

I forbindelse med en større renovering af Fyrgården, den gamle bolig for personalet ved fyret, etableres en naturskole, butik- og café samt udstillingsområde. I tilknytning til naturskolen og en lille klitplantage, anlægges en naturlegeplads med temaet ”Fyr, vand og strandinger”. Der vil være direkte kontakt mellem naturskole og legeplads med et vifteformet halvtag med borde og bænke samt informationstavler.

Naturlegepladsen og opholdsområdet bliver offentligt tilgængeligt. Med naturlegepladsen ønskes at tiltrække endnu flere børnefamilier og andre grupper, som dermed får et fantastisk udgangspunkt for at besøge vild natur, som hav og strand, klithede og klitplantage, der ligger i direkte tilknytning dertil.

UPDATE: Projektet er afsluttet.

colourbox

Ansøger for projektet: Ringkøbing Skjern Kommune

Kontaktperson: Jacob Bisgaard

Tidsperiode: Projektet blev afsluttet i december 2013

Deltagere i partnerskabet:

  • Ringkøbing-Skjern Kommune
  • Ringkøbing-Skjern Museum
  • Naturstyrelsen Vestjylland

Projektets samlede udgifter: 477.718 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 203.000 kr.