Vognsild Sø - naturrum

Projektet går ud på at etablere et offentligt ”naturrum” tilophold, leg og læringved søen ved Vognsild. Det skal være et lokalt udflugtsmål for indbyggere på egnen, børn fra Vestrup Skole og Børnehave, og det skal være udgangspunkt for en Naturekspeditionsrute for kommunens naturvejleder.

Der skal etableres en flydebro, en bålplads, et vandløb, beplantning, et udkigstårn kombineret med legeredskaber, borde og bænke, en formidlingspavillon, naturformidlingsudstyr samt en sti der forbinder elementerne.

UPDATE:

Projektet er nu gennemført til stor glæde for alle i lokalsamfundet. Alle er velkomne. Billederne herunder viser nogle af de nyetablerede faciliteter samt stor aktivitet på den nye flydebro:

Aktivitet ved flydebroen. Foto: Anna Dorte Nørgaard

Nye faciliteter. Foto: Anna Dorte Nørgaard

Ansøger for projektet: Vognsild og Omegns Beboerforening

Kontaktperson: Anna Dorte Nørgaard

Tidsperiode: Projektet blev afsluttet i juni 2013

Deltagere i partnerskabet:

  • Vognsild og Omegns Beboerforening
  • Vesthimmerlands Kommune
  • Vognsild Idrætsforening
  • Menighedsrådet for Vognsild Sogn

Projektets samlede udgifter: 229.460 kr

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 69.460 kr

Medfinansiering fra Tips- og Lottomidlerne, Friluftsrådet: 50.000 kr

Frivillige arbejdstimer: 190