Bording Stationsby og Bording Kirkeby - natursti

Blandt borgerne i både Bording Stationsby og Bording Kirkeby har der gennem en årrække været et udbredt ønske om at skabe en række attraktive naturområder, hvor det er muligt at færdes. I forbindelse med udlæg af et stort areal til fritidsformål, vest for Bording Stationsby, opstod ideen om etablering af en natursti langs Bording Å. Udover at skabe en unik naturoplevelse giver naturstien mulighed for at etablere en tættere relation mellem Stationsbyen og Kirkebyen.

Stien vil kunne benyttes af borgere, der ønsker en stille gåtur i naturen, motionisten, der ikke ønsker at løbe langs befærdede veje eller skoleklassen, der skal lære om dyre- og planteliv i og ved vandløbet. Naturstien etableres over private ejendomme, hvorfor det at færdes og ophold langs åen skal ske under respekt hertil.

UPDATE: Projektet er afsluttet, og naturstien er åben for alle, som ønsker at gå/løbe en tur i naturen og samtidig opleve dyre- og fuglelivet omkring Bording Å.

colourbox

Ansøger for projektet: Bording Lokalråd

Kontaktperson: Bent Hulegaard Jensen

Tidsperiode: Projektet blev afsluttet i juli 2014

Deltagere i partnerskabet:

  • Bording Lokalråd
  • De berørte lodsejere
  • Ikast-Brande Kommune

Projektets samlede udgifter: 122.500 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 45.000 kr.

Frivillige arbejdstimer: 48