Korning - natursti for motion og oplevelse

Landskabet omkring landsbyen Korning er et frodigt morænelandskab med fritliggende gårde, dyrkede marker, enge og ådale.

Projektet handler om at anlægge en natursti, der fører fra Korning by ned til Gesager å langs denne og tilbage til byen.

Naturstien vil føre den besøgende gennem dyrkede marker, eng, skov og krat.

Natursti vil have en samlet længde på 3.1 km.

colourbox

Ansøger for projektet: Korning lokalråd

Kontaktperson: Martin Fritzner

Tidsperiode: Projektet afsluttes senest den 1. december 2012.

Deltagere i partnerskabet:

  • Korning Idrætsforening
  • Korning Borgerforening
  • Korning Kro

Projektets samlede udgifter: 370.000 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 151.250 kr.

Tilskud fra friluftsrådet: 58.750 kr

Frivillige arbejdstimer: 600