Korning - natursti for motion og oplevelse

Landskabet omkring landsbyen Korning er et frodigt morænelandskab med fritliggende gårde, dyrkede marker, enge og ådale.

Projektet handler om at anlægge en natursti, der fører fra Korning by ned til Gesager å langs denne og tilbage til byen.

Naturstien vil føre den besøgende gennem dyrkede marker, eng, skov og krat.

Natursti vil have en samlet længde på 3,1 km.

UPDATE: Projektet er afsluttet.

colourbox

Ansøger for projektet: Korning lokalråd

Kontaktperson: Martin Fritzner

Tidsperiode: Projektet blev afsluttet den 3. juli 2013

Deltagere i partnerskabet:

  • Korning Idrætsforening
  • Korning Borgerforening
  • Korning Kro

Projektets samlede udgifter: 370.310 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 151.250 kr.

Tilskud fra friluftsrådet: 58.750 kr

Frivillige arbejdstimer: 831,8