Biersted og Bjørnkær - natursti

Projektet handler om at genskabe et moseområde til glæde for spidssnudet frø samt etablere ny paddesø og skabe bedre adgang for befolkningen til naturen og disse våd-områder.

UPDATE: Projektet er afsluttet.

Nedenfor ses et par billeder fra projektet.

Naturpleje af moseområde. Foto: Søren Rosenberg

Indvielse af natursti september 2012 (øverst og th), naturpleje (tv). Foto: Søren Rosenberg

 

Ansøger for projektet: Danmarks Naturfredningsforening, Jammerbugt

Kontaktperson: Maria Elbæk

Tidsperiode: Projektet blev afsluttet den 17. december 2012

Deltagere i partnerskabet:

  • Danmarks Naturfredningsforening Jammerbugt
  • Friluftsrådet
  • Lodsejer, Per Selvejer

Projektets samlede udgifter: 128.456 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 64.228 kr.

Medfinansiering ansøgt hos Tips- og Lottomidlerne, Friluftsrådet: 25.000 kr

Frivillige arbejdstimer: 200