Biersted og Bjørnkær - natursti

Projektet handler om at genskabe et moseområde til glæde for spidssnudet frø, samt etablere ny paddesø og skabe bedre adgang for befolkningen til naturen og disse våd-områder.

colourbox

Ansøger for projektet: Danmarks Naturfredningsforening, Jammerbugt

Kontaktperson: Maria Elbæk

Tidsperiode: Projektet afsluttes senest 1. december 2011

Deltagere i partnerskabet:

  • Danmarks Naturfredningsforening Jammerbugt
  • Friluftsrådet
  • Lodsejer, Per Selvejer

Projektets samlede udgifter: 167.750 kr

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 75.000 kr

Medfinansiering ansøgt hos Tips- og Lottomidlerne, Friluftsrådet: 25.000 kr

Frivillige arbejdstimer: 200