Vokslev - natur- og kultursti

Formålet med projektet er; At øge tilgængeligheden til det spændende naturområde ved Huul Mølle og Vokslev Kridtbakker samt genetablering af Huul Mølle Sø. Etablering af fri fiskeplads, samt grejbanke til feltbiologisk udstyr til undervisningsbrug samt naturpleje i form af rydning og græsning af åskrænten langs Bonderup Å mellem Huul Mølle og Hobrovej.

Foto: Colourbox

Fakta om projektet

Tidsperiode

Afsluttes juli 2010

Projekt titel

Kultur- og Natursti Vokslev

Ansøger for projektet

Aalborg Kommune - Vokslev Samråd

Kontaktperson

Jane Tange Mathiassen - Leo Helmer

Deltagere i partnerskabet

Aalborg Kommune, Vokslev samråd, Naturstyrelsen – Aalborg

Projektets samlede udgifter

2.192.500

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber

700.000

Medfinansiering fra Tips- og Lottomidlerne, Friluftsrådet

Ansøgt om 300.000

Frivillige arbejdstimer

750