Ringe-Korinth - natursti

Naturstyrelsen – Fyn har i samarbejde med Faaborg-Midtfyn kommune anlagt en 16 km lang natursti på den nedlagte jernbanestrækning Ringe - Korinth

Se folder om naturstien her.

OBS: Naturstyrelsens udfører asfaltarbejde på naturstien i august 2017. Arbejdet forventes færdigt i begyndelsen af september 2017. Delstrækninger af stien kan være afspærret for færdsel i kortere perioder.

Link til Plan for naturstien Ringe-Korint

Følgegruppen
Der er nedsat en følgegruppe med ca. 20 deltagere, repræsenterende lokalråd, frilufts-, natur- og turistorganisationer etc. Formålet med følgegruppen er dels at sikre en god lokal forankring af projektet og processen og dels at sikre en koordinering til andre lokale rekreative initiativer. Se følgegruppens medlemmer og referater fra følgegruppemøderne .

Forundersøgelser
Forud for projektet med etablering af naturstien er der blevet lavet forundersøgelser om natur, kultur og miljø. Se forundersøgelserne.

Borgerinddragelse
Mange borgere har været inddraget i arbejdet med at få idéer til udviklingen af den ny natursti. Borgerinddragelsen bestod af en række offentlige møder afholdt i efteråret 2010. Se meget mere om borgerinddragelsen og find idéer fra møderne.

Presse
Der har været udgivet en række pressemeddelelser omkring naturstien. Se pressemeddelelserne

Hvad er formålet ?
Anlæg af naturstien har 3 formål

  • Tilgængelighed: at gøre jernbanetraceet tilgængelig hele året i form af en kombineret gang-, cykel- og ridesti.
  • Oplevelser: at formidle natur-, kultur- og landskabsoplevelser langs naturstien.
  • Grøn infrastruktur: at skabe en grøn infrastruktur til andre natur- og kulturoplevelser i området og bidrage til et sammenhængende rekreativt stinet på Fyn .

Hvordan kommer naturstien til at se ud ?
Stien bliver anlagt, som en 1½ m bred asfalteret sti og 1 m bredt grusspor. Der etableres opholdsarealer langs stien, bl.a. ved stationerne.

Se oversigtskort over naturstien og jernbanen.jpg

Projektforløbet – hvad skal ske ?
Processen frem til naturstien kan tages i brug består af følgende faser:

  • Borgerinddragelse - afsluttet. Se idéer fra møderne
  • Planlægning og myndighedsbehandling - afsluttet. Se Naturstiplanen her
  • Projektering og udbud - afsluttet.
  • Anlæg - i gang.
  • Indvielse

Historie og kulturmiljø
Jernbanens kulturmiljø formidles og vil være synligt, da der igennem hundrede års jernbanedrift er skabt et særligt kulturmiljø. Bl.a. bevares kilometersten, gamle led og skinner ved stationsbygninger.

Finansiering og samarbejde
Projektet gennemføres i tæt samarbejde mellem Faaborg-Midtfyn kommune og Naturstyrelsen. Projektet koster 15,9 mio. kr. Heraf bidrager Arbejdsmarkedets Feriefond med 11,2 mio. kr. og Friluftsrådets Tips- og Lottomidler bidrager med 540.000 kr.

Informationsbrev
Når der er nyt om naturstien, får naboer til stien tilsendt informationsbrev med info om, hvad der sker på stien. Se informationsbrevene

 

For yderligere information kontakt: 

Projektleder Anni Borup, tlf. 21 49 00 24, E-mail: Obfuscated Email