Borgerinddragelse

Formålet med borgerinddragelsen var at få indsamlet gode ideer fra borgerne til friluftsfaciliteter m.v. i tilknytning til naturstien, som kan understøtte anvendelsen af naturstien til oplevelser, rekreation motion.

Borgerinddragelsen bestod af fem opvarmningsmøder, et offentligt møde og to idéværkstedsmøder.

Opvarmningsmøder
I uge 38 og 39 blev der holdt 5 udendørs ”opvarmningsmøder” sammen med lokalrådene og Byforum Ringe, hvor borgerne i lokalområdet kunne høre om projektet og komme med deres forslag til, hvordan der kan laves en god natursti. Det er der kommet mere end 80 gode ideer ud af.

Offentligt møde
Der blev d. 6 oktober afholdt et offentligt møde.

Det offentlige møde blev holdt for borgere, naboer og interesseorganisationer.

På mødet blev der bl.a. fortalt om hvordan den 50 km lange natursti Bryrupbanestien, som er anlagt på en nedlagt jernbane, fungerer og der blev fortalt om udarbejdelse af en lokalplan for stien og hvordan jernbanes kulturmiljø kan formidles. Herefter var den "speeddating", hvor deltagerne kunne bidrage med deres gode ideer til projektet.

Se ideérne fra de offentlige møder:

Idéværksteder
Der blev d. 13. og d. 27. oktober afholdt ideværstedsmøder.

Formålet med idéværkstederne var, at give interesseorganisationer og borgere mulighed for at arbejde grundigere med konkretisering af idéer til naturstien. I idéværkstederne kunne deltagerne arbejde i grupper med følgende emner:

1. Friluftsliv og motion Foto: Anni Borup

Gruppen skulle bidrage med ideer til faciliteter, der kan understøtte motion og friluftsliv ved hovedadgangssteder og undervejs på strækningen. Samt events som kan skabe interesse om benyttelsen.

2. Oplevelser på naturstien og formidling

Udpegning af de vigtigste oplevelser på naturstien inden for natur og landskab. Gode steder til rekreation og afstressning. Ideer til formidling og typer af formidling.

3. Jernbanetraceets kulturmiljø og formidling af kulturmiljøet

Forslag til hvordan og hvilke dele af kulturmiljøet på og ved traceet der ønskes bevaret. Forslag til hvordan kulturmiljøet kan bruges til at understøtte oplevelser, friluftsliv og formidling af disse.

4. Turisme og markedsføring

Ideer til hvordan f.eks. kommunen og andre kan bruge naturstien til markedsføring af området og oplevelsesmuligheder.

I forlængelse af idéværkstedsmøderne blev ideerne samlet i et idekatalog:

De ideer, der indkommer i borgerinddragelsesprocessen, vil indgå i den efterfølgende planlægning af naturstien.