Følgegruppe for Naturstien Ringe-Korinth

Naturstyrelsen og Faaborg-Midtfyn kommune vil gerne sikre en god lokal forankring af projektet og processen. Derfor er en række organisationer i lokalområdet inviteret til at deltage i en følgegruppe. Formålet med følgegruppen er desuden at sikre en koordinering til andre lokale initiativer, f.eks. arbejdet omkring de lokale udviklingsplaner, og fremme kontakten til andre lokale interessenter

Der er nedsat en følgegruppe med ca. 20 deltagere, repræsenterende turist-, natur- og friluftsorganisationer, lokalråd etc.

Referater fra følgegruppemøderne