Idéværksteder

Formålet med idéværkstederne er, at give interesseorganisationer og borgere mulighed for at arbejde grundigere med konkretisering af idéer til naturstien. Idéværkstedet består i 2 møder med workshop-karakter. Deltagerne kan arbejde i grupper med følgende emner:

1. Friluftsliv og motion (sekretær Anders Hersø Pedersen, SNS)

Gruppen skal bidrage med ideer til faciliteter, der kan understøtte motion og friluftsliv ved hovedadgangssteder og undervejs på strækningen. Samt events som kan skabe interesse om benyttelsen.

2. Oplevelser på naturstien og formidling (sekretær Jesper Vagn Christensen, SNS)

Udpegning af de vigtigste oplevelser på naturstien inden for natur og landskab. Gode steder til rekreation og afstressning. Ideer til formidling og typer af formidling.

3. Jernbanetraceets kulturmiljø og formidling af kulturmiljøet (sekretær Karin Skovhus, FMK)

Forslag til hvordan og hvilke dele af kulturmiljøet på og ved traceet der ønskes bevaret. Forslag til hvordan kulturmiljøet kan bruges til at understøtte oplevelser, friluftsliv og formidling af disse.

4. Turisme og markedsføring (sekretær Ove Møller, Turistforeningen Faaborg-Midtfyn)

Ideer til hvordan f.eks. kommunen og andre kan bruge naturstien til markedsføring af området og oplevelsesmuligheder.

Faaborg-Midtfyn Kommune, Naturstyrelsen eller Turistforeningen bidrager med en sekretær i hver arbejdsgruppe, hvis rolle er at sikre, at ideerne kommer ned på papir eller kort i en form, så der kan arbejdes videre med ideerne i planlægningsfasen.

Afrapportering

Umiddelbart i forlængelse af mødet opsamles ideerne i et idekatalog, som lægges på Naturstyrelsens hjemmeside for naturstiprojektet.

Møde 1, 13. oktober (kl. 19.00-21.30)

Dagsorden:

Kl. 19.00      Præsentation af processen i ideværkstederne

Kl. 19.15      Ideværkstederne arbejder.

Kl. 20.15      Kaffepause

Kl. 20.30      Ideværkstederne arbejder.

Kl. 21.30      Afrunding

I grupperummene vil der være kort til at tegne på. Papkort til brainstorming, mv. Fotos fra forskellige områder langs strækningen.

Møde 2, 27. oktober (kl. 19.00-21.30)

Dagsorden:

Kl. 19.00      Præsentation af aftenens program

Kl. 19.05      En borger fra hver af grupperne får 10 min til præsentation af gruppens ideer, efterfulgt af 10 min til spørgsmål og kommentarer fra salen

Kl. 20.15      Ideværkstederne arbejder

Videreudvikling af ideer, bl.a. ud fra kommentarer fra salen.

Prioritering af ideer.

Kaffe, mens der arbejdes i grupperne.

Kl. 21.30      Afrunding