Red Barnet - naturvogn

Red Barnet har fået en trailer fyldt med felt- og lejrudstyr. Denne Naturvogn vil blive anvendt til aktiviteter for udsatte børn i hele landet.

Partnerskabet betyder også, at frivillige fra Red Barnet og Red Barnet Ungdom får tilbudt kurser i friluftsliv og brug af naturvognen. Endvidere at de kan få praktisk hjælp til aktiviteter for udsatte børn fra statsskovenes personale.

Red Barnets generalsekretær og miljøminister Troels Lund Poulsen underskrev parterskabsaftalen ved et arrangement i Vestskoven den 7. april 2008.

Foto: Red Barnet. Generalsekretær og minister i Vestskoven

Fakta om projektet

Bevillingsår

Afsluttes sep. 2008

Projekt titel

Naturvogn

Ansøger for projektet

Red Barnet

Kontaktperson

Thor Hjarsen

Deltagere i partnerskabet

Red Barnet
Miljøministeriet, Naturstyrelsen

Projektets samlede udgifter

299.500 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber

100.000 kr.

Frivillige arbejdstimer

2.600 timer