Nebel Sø og Naturområde

Projektet handler om at forbedre naturoplevelser ved Nebel Sø og Naturområde for både byen, institutionerne og turisterne med særlig henblik på at øge mulighederne for friluftsliv og mere attraktiv færden i området.

Der skal plantes træer, og stierne ved Nebel Sø skal forbedres, så alle, også handicappede og gangbesværede, kan komme rundt om søerne. Derudover etableres shelters og udekøkken, som er gratis og til fri afbenyttelse for alle besøgende.    

UPDATE: Projektet er færdigt. Øverst på siden ses de nyetablerede shelters.

 

Ansøger for projektet: Ejendomsfonden Det Gamle Mejeri

Kontaktperson: Erik T. Nielsen 

Tidsperiode: projektet forventes afsluttet senest 31. august 2014

Deltager i partnerskabet:

  • Ejendomsfonden Det Gamle Mejeri
  • Fællesrådet
  • Landsbyplaner

Projektets samlede udgifter: 212.296 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 100.000 kr.

Frivillige arbejdstimer: 976