Nedre Suså

Nedre Suså. Foto: Naturstyrelsen

Projektets hovedformål er at reducere tilførslen af næringsstoffer til Natura 2000 området Suså, N 163, og ’Havet og Kysten mellem Karrebæk og Knudshoved Odde, N 169’.

Kort over projektområdet

  • Projektareal ca. 150 ha
  • Ca. 30 lodsejere + 18 parcellister
  • Afbrydelse af dræn og grøfter til nedsivning på engene
  • N-effekt anslået til 18 tons/år
  • Projektets er ca. 8 mio.kr

Kontaktperson: Jørgen Sandby Nielsen,