Stensbygaard - nye forbindelser

Projektet handler om etablering af stisystem til forbedring af friluftslivet gennem offentlighedens adgang til natur og kendskab til landskabet og kulturhistorien på landbrugsejendommen Stensbygaard syd for Stensved i Vordingborg Kommune.

UPDATE: Projektet er afsluttet. Resultatet er blevet et ca. 10 km sammenhængende stisystem, der giver offentligheden mulighed for at gå ture fra Stensved i nord til stranden i syd. Dertil er der blevet etableret og udvidet eksisterende parkeringsmuligheder, anlagt en motorik/balance-bane, opstillet et bordbænkesæt, etableret to nye broer og en trappe for at forbedre stisystemets tilgængelighed. Nedenfor ses et billede af en nyetableret trappe, som er at finde på den nye sti.

Foto: Marie Riegels Melchior

 

Ansøger for projektet: Stensbygaard A/S

Kontaktperson: Marie Riegels Melchior

Tidsperiode: Projektet blev afsluttet i oktober 2013

Deltagere i partnerskabet:

  • Vordingborg Kommune

Projektets samlede udgifter: 141.167 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 80.000 kr.

Medfinansiering fra Tips- og Lottomidlerne, Friluftsrådet: 65.200 kr.

Frivillige arbejdstimer: 80