Kabbel - nye og forbedrede friluftsfaciliteter

Projektet drejer sig om et område, hvor der i 1970'erne blev etableret en sti gennem det fredede område i Kabbelfredningen, Lemvig Kommune. Ved at renovere eksisterende faciliteter samt udvidelse af en eksisterende sti og genetablering af en trappe, samt etablering af andre faciliteter gives bedre tilgængelighed til området. Gennem en målrettet information om områdets natur og landskabsmæssige værdier skabes større kendskab til baggrunden for fredningen.

Colourbox

Kommune : Lemvig

Ansøger : Lemvig Kommune

Tilskud bevilliget : 109.061 kr

Projekt afsluttes senest : 31. december 2012