Lemvig Sødal - nye og forbedrede friluftsfaciliteter

Projektet drejer sig om at renovere og udbygge eksisterende friluftsfaciliteter i Sødalsfredningen ved Lemvig. Herved kan langt flere turister og lokale nyde friluftslivet i det unikke og smukke område. Konkret er der tale om udbygning og omlægning af en eksisterende sti.

colourbox

Kommune : Lemvig

Ansøger : Lemvig Kommune

Tilskud bevilliget : 95.683 kr.

Projektet afsluttes senest : 31. december 2012