Nymølle - rekreativt miljø på teglværksgrunden

Projektet vil styrke Nymølles rolle som aktivt socialt samlingspunkt og rekreativt støttepunkt med naturoplevelser og friluftsliv som omdrejningspunkt. Projektet vedrører tilpasning af områdeplan, naturpleje samt formidling af friluftslivsmuligheder og kulturhistorie. Der etableres opholdszoner med borde-bænkesæt, parkeringsforhold og bedre stier, samt opdatering af eksisterende brochurer og digital information.

 

Ansøger for projektet: Skive Kommune

Kontaktperson: Anders Storgaard Rask

Tidsperiode: projektet forventes afsluttet senest 31. december 2014

Deltager i partnerskabet:

  • Skive Kommune
  • Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter
  • Foreningen for Nymølle Teglværkshavn
  • Danmarks Naturfredningsforening Skive-Salling

Projektets samlede udgifter: 86.000 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 43.000 kr.

Frivillige arbejdstimer: 100