Nymølle - rekreativt miljø på teglværksgrunden

Projektet vil styrke Nymølles rolle som aktivt socialt samlingspunkt og rekreativt støttepunkt med naturoplevelser og friluftsliv som omdrejningspunkt. Projektet vedrører tilpasning af områdeplan, naturpleje samt formidling af friluftslivsmuligheder og kulturhistorie. Der etableres opholdszoner med borde-bænkesæt, parkeringsforhold og bedre stier, samt opdatering af eksisterende brochurer og digital information.

UPDATE: Projektet er afsluttet. Projektet skaber stor værdi for den lokale anvendelse af området såvel som for besøgende og turister, der benytter arealet. Området tiltrækker både endagsbesøgende og overnattende gæster, som overnatter i shelteret eller på teltslagningspladsen.

 

Ansøger for projektet: Skive Kommune

Kontaktperson: Anders Storgaard Rask

Tidsperiode: Projektet blev afsluttet i oktober 2015

Deltager i partnerskabet:

  • Skive Kommune
  • Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter
  • Foreningen for Nymølle Teglværkshavn
  • Danmarks Naturfredningsforening Skive-Salling

Projektets samlede udgifter: 97.487 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 43.000 kr.

Frivillige arbejdstimer: 130,5