Nyruphus - familie og naturoplevelser

Formålet med projektet er at etablere et nyt Naturrum på Nyruphus. Naturrummet skal både formidle den lokale natur, kultur- og lokalhistorie, inspirere til aktiviteter, leg, læring, træning og fællesskab, samt etablere et samlingspunkt for foreninger og frivillige. Derudover vil projektet skabe et sted med nye uddannelsesmuligheder og kompetenceudvikling til mennesker på kanten af arbejdsmarkedet.

UPDATE: Projektet er afsluttet og naturrummet færdigetableret. Nedenfor ses et par billeder fra projektet.

Naturrummet

Udeområde ved Naturrummet

 

Ansøger for projektet: Center for job og oplevelse, Helsingør Kommune

Kontaktperson: Karsten Grubert

Tidsperiode: Projektet blev afsluttet i marts 2017

Deltager i partnerskabet:

  • Naturcentret Nyruphus
  • Center for job og oplevelse, Helsingør Kommune
  • Naturstyrelsen Nordsjælland
  • Naturcentret Nyruphus' venner 

Projektets samlede udgifter: 3.376.287 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 390.000 kr.

Frivillige arbejdstimer: 300