Nyruphus - Familie og naturoplevelser

Formålet med projektet er at etablere et nyt Naturrum på Nyruphus. Naturrummet skal både formidle den lokale natur, kultur- og lokalhistorie, inspirere til aktiviteter, leg, læring, træning og fællesskab, samt etablere et samlingspunkt for foreninger og frivillige. Derudover vil projektet skabe et sted med nye uddannelsesmuligheder og kompetenceudvikling til mennesker på kanten af arbejdsmarkedet.

Ansøger for projektet: Center for job og oplevelse

Kontaktperson: Torben Hoch

Tidsperiode: projektet forventes afsluttet senest 1. april 2015

Deltager i partnerskabet:

  • Naturcentret Nyruphus
  • Center for job og oplevelse, Helsingør Kommune
  • Naturstyrelsen Nordsjælland
  • Naturcentret Nyruphus' venner 

Projektets samlede udgifter: 2.305.000 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 390.000 kr.

Frivillige arbejdstimer: 800