Avisartikler

Der har i de to fynske dagblade Fyns Stiftstidende og Fyns Amts Avis været bragt en del artikler om LIFE projektet ved Odense Å. Artiklerne kan hentes herunder.

" Odense Å skal have formerne tilbage ", MiljøDanmark, december 2008 (pdf; 0,5 mb)

" De pæne ord ved Odense Å ", Fyns Amts Avis, 21. oktober 2008

" Fri bane for bedre plante- og dyreliv ", Fyns Stiftstidende, 21. oktober 2008

" Åen i undervisningen ", Fyns Amts Avis, 10. oktober 2008

" Nyt naturparadis endelig på plads ", Fyns Stifttidende den 25. september 2008

" Puslespil ved Odense Å går op ", Fyns Amts Avis den 25. september 2008

" Broby udflugtsmål for sydamerikanere ", Fyns Stiftstidende den 24. september 2008

" Snart slynger åen sig i igen i dalen ", Fyns Amts Avis den 6. august 2008

" 10 nye slyng gør åen en km længere ", Fyns Stiftstidende den 6. august 2008

" Så skal spaden i jorden ved åen ", Fyns Amts Avis den 3. juli 2008

" Gravemaskiner klar til at gå løs på å ", Fyns Stiftstidende den 3. juli 2008

" Ministerbesøg i Brobyværk ", Ugeavisen Faaborg den 22. januar 2008

" Ministeren trak i gummistøvlerne ", Fyns Stiftstidende den 22. januar 2008

" Kødkvæg langs med åen ", Fyns Amts Avis den 22. januar 2008

" Odense Å får sine slyng tilbage i år ", Fyns Amts Avis den 21. januar 2008

" Nye slyng på å giver rent vand ", Fyns Amts Avis den 8. januar 2008

" Miljø-millioner til Odense Å ", Fyns Stiftstidende den 7. november 2006

" For tidligt at slå søm i ", Fyns Stiftstidende den 20. april 2005

" Her skal ikke oversvømmes ", Fyns Stiftstidende den 20. april 2005

" Puslespil om landbrugsjord ", Fyns Stiftstidende den 8. marts 2005

" Odense Å slynges for millioner ", Fyns Stiftstidende den 5. marts 2005

" Amtet støtter en flytning ", Fyns Stiftstidende den 14. februar 2005

" Overvejer at flytte rensningsanlæg ", Fyns Stiftstidende den 10. februar 2005

" Renovering sat i bero ", Fyns Stiftstidende den 23. december 2004

"EU-penge til Odense Å-projekt ", Fyns Stiftstidende den 16. september 2004