Beskrivelse af LIFE projektområderne

LIFE projektet omfatter en strækning på cirka 12 km af Odense Å samt 349 ha af de tilstødende arealer. Ydermere indgår Odense Fjord og strandengsarealer langs fjorden i projektet. I de følgende afsnit beskrives historien og udviklingen af henholdsvis Odense Fjord og projektområdet langs Odense Å.