Havterne (Sterna paradisaea)

Foto: Leif Bisschop-Larsen

Havternen yngler i Danmark og kommer til landet sidst i april og tager af sted igen i august. Fuglen overvintrer ved Antarktis, og flyver således cirka 35.000 km tur/retur i luftlinie. Den yngler i kolonier, ofte sammen med fjordternen, på holme og småøer, hvor rovpattedyr ikke kan få fat i æg og unger. Reden er placeret i sandet eller i lav vegetation. Den lever af fisk, hesterejer og krabber, som den fanger ved styrtdyk, men den spiser også større vandinsekter. Havternen er på EF-fuglebeskyttelsesdirektivets liste , over fugle der skal beskyttes særligt, og den er samtidig totalfredet i Danmark. Der er cirka 250 ynglende par af havternen ved Odense Fjord.